Cinta Hari-Hari Kurungan (Hari Kesebelas)
Dalam suasana getir seperti sekarang, perjuangan para doktor dan jururawat memberikan kita harapan dan inspirasi. Di Melaka, hubungan antara pengamal perubatan (tabib atau bomoh) dan masyarakat sudah wujud semenjak zaman Kesultanan Melaka lagi.

Sejarah Melayu menceritakan bagaimana khidmat tabib digunakan ketika Tun Hamzah terkena luka akibat diparang oleh seorang Benggali bernama Mia Sama. Begitu juga tabib digunakan ketika peperangan sengit antara tentera Melaka dan Portugis:

"Maka tengah tigapuluh hulubalang Melaka yang pilihan mati, dan Seri Udani pun luka, ari-arinya diradak Feringgi dengan tombak panjang. Maka gajah pun diderumkan, Seri Udani pun diusung orang, dibawa kembali ke rumahnya. Maka disuruh Sultan Ahmad lihati pada tabib. Maka diduga oleh tabib dengan ekor sirih, maka kata tabib, 'Tiada mengapa, insya Allah taala dapat diubati. Jikalau sekerat beras juga lagi masuknya, nescaya Seri Udani mati.'"

Antara cabaran apabila seseorang jatuh sakit ialah merawatnya dengan sabar. Terdapat satu kisah dalam Sejarah Melayu di mana Sultan Mahmud Syah gering dan beliau dijaga dengan setia oleh para pembesarnya:

"Syahdan, dengan takdir Allah taalah Sultan Mahmud Syah pun gering, sakit buang-buang air, pada sehari dua tigabelas kali buang air. Maka Bendahara dan Laksamana tiada bercerai dengan baginda; jikalau akan santap Bendahara Paduka Raja menyuapi, jikalau buang air Laksamana membasuh. Maka pada sehari dua tigapuluh kali Laksamana membasuh raja, dan Bendahara pun dua tigabelas kali menyuapi raja pada sehari."

Ketika itu terdapat seorang saudara Sultan Mahmud bernama Raja Tua yang ingin baginda segera mangkat supaya Sultan Menawar Syah boleh naik takhta. Justeru apabila Raja Tua ingin menghampiri baginda, maka beliau dihalang oleh Bendahara Paduka Raja. Berkata beliau kepada Raja Tua:

"Sekali-kali tiada anak Melayu bernama durhaka; jika Tuanku hendak bergagah juga mendekati paduka cunda sahaja patik amuklah."

Comments

Popular Posts