Beckett Tidak Membaca Falsafah


Kutipan daripada wawancara Beckett bersama wartawan Perancis:

- I never read philosophy.
- Why not?
- I don’t understand it.
[…]
- Why did you write your books?
- I don’t know. I’m not an intellectual. I just feel things. I invented Molloy and the rest on the day I understood how stupid I’d been. I began then to write down the things I feel. 


Selepas Beckett, adakah penulis masih boleh ditulis oleh sastera? Saya masih memikirkannya - dan saya fikir tidak akan ada jawapan.

Comments

Popular Posts