Oza dan Oza


Oza sudah lama tahu yang Oza
tidak akan kembali ke Malaysia.
Namun hari ini, setelah seratus tahun
berada di Afrika, Oza ingin mencari
Oza. Oza masuk ke dalam perpustakaan
dan membaca soneta masa. Di luar

bulan sudah penat membatukkan hujan

Comments

Anonymous said…
死亡是悲哀的,但活得不快樂更悲哀。......................................................

Popular Posts