Nasihat Abdullah Hussain

"Dalam dunia seni, seni apa saja, kreativiti telah dapat mengalahkan bakat. Dengan sedikit bakat manusia yang kreatif boleh menjelmakan dirinya menjadi seniman agung. Dengan demikian maka bakat secara tidak langsung telah turun ke takah kedua. Kreativiti sebagai satu anasir penggerak tidak datang tanpa usaha. Mendengar, melihat, meneliti, dan membaca ialah antara usaha yang boleh menyuburkan hidupnya."

*Petikan daripada Jambak 3, DBP 1995

Comments

Popular Posts